Vad är migrän?

Migrän är den vanligaste neurologiska sjukdomen i vuxenlivet och drabbar över en miljon svenskar. En rad externa faktorer kan utlösa en attack, symtombilden är bred och symtomens intensitetsgrad är individuell. De vanligaste symtomen är huvudvärk som sitter i ena sidan av huvudet, kräkningar, illamående, ljuskänslighet och ljudkänslighet. Ofta förlamar attacken normal handlingsförmågan, som arbete eller träning, och tvingar en att vila.

 

Behandlingsmetoder vid migrän

Livsstilsförändringar och undvikande av anfallstriggers kan förhindra attacker. Vid en mild migränattack hjälper ofta vila i svalt och mörkt, liksom sömn, antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, så kallade NSAID eller paracetamol. Om dessa metoder inte hjälper kan receptbelagda läkemedel fås för migrän. I vissa fall av frekvent, svår eller långvarig migrän kan också läkemedelsbehandling i förebyggande syfte dvs profylaktisk behandling behövas.

Inget läkemedel är helt riskfritt och användning av läkemedel medför ofta biverkningar. Därför vore det bra att alltid i första hand prioritera läkemedelsfria behandlingsmetoder. Vi har fått i sortimentet MYND-migränband med vilken migrän tryggt och effektivt kan utan läkemedel behandlas hemma!

 

MYND-migränband effektiv behandling av migrän och huvudvärk blog tenscare

MYND-migränband erbjuder effektiv behandling vid migränattack eller då huvudvärken börjar. Med apparaten kan du även förebygga migränattacker.

 

Hur fungerar MYND-migränbandet?

MYND-migränband är utformad för behandling och förebyggande av migrän och huvudvärk. Effektiviteten av MYND är kliniskt bevisad, apparaten är säker och enkel att använda. Apparaten kan också användas för att förhindra en migränattack och för att minska frekvensen av anfallen. Med regelbunden användning av MYND-migränband kan medicinering undvikas till och med helt.

MYND fungerar med TENS-teknologi dvs elektronisk muskelstimulering. Migränbandet placeras på pannan strax ovanför ögonbrynen. Migränbandet skickar elektriska impulser till trigeminusnerven via två nervförgreningar. Impulserna stör och minskar migränsignaler och lindrar därmed den av patienten upplevda huvudvärken.

MYND-migränbandet har två förinställda program:

Program 1 är utformat för att behandla migrän då migränattacken redan pågår eller när de första tecknen av migränattacken känns. Programmet lindrar smärta genom att lugna nervsystemet med mjuka elektriska impulser. Behandlingen varar i 60 minuter och bör påbörjas så snart de första tecknen av anfallet uppkommer.

Program 2 används för att förebygga migrän. Då programmet används 20 minuter om dagen, hjälper det att förebygga återkommande anfall.

Läs mera om MYND-migränbandet och beställ apparaten www.tenscare.se/produkt/migranband