699,00kr

till nätbutiken

Perfect Tens

Läkemedelsfri smärtlindring för muskel- och ledvärk

Perfect TENS kan användas för att lindra t.ex. nack-, axel- och ryggvärk. Dessutom lämpar sig apparaten för att lindra smärta orsakad av ledförslitning, ledgångsreumatism, osteoporos, menstruation eller spondylit.

Apparaten har en lätt och kompakt design och den är enkel att använda. Du kan använda åtta förinställda program eller ställa in den manuellt. Trygg och effektiv smärtlindring genom att trycka på en knapp!

Funktionsprincip:
Perfect TENS-apparatens funktion baserar sig på TENS-metoden. Behandlingen lindrar smärta genom att frisätta endorfiner, kroppens naturliga smärtstillande ämne, och genom att blockera överföringen av smärtsignaler till hjärnan. De självhäftande elektroderna sänder små elektriska impulser genom huden och stimulerar de omgivande nerverna för effektiv smärtlindring utan läkemedel – i det egna hemmet.

Apparatens livslängd:
 Apparaten används ofta i mer än fem år, men garantin är två år. – Tillbehör (kablar, elektroder och batterier) omfattas inte av garantin.
 Tillverkaren rekommenderar att elektroder används för högst 35 behandlingar.
 Ett par AA-batterier ger ca 48 timmar kontinuerlig drift.

Viktigaste egenskaper:
– 8 förinställda program
– Manuella program
– Du kan ställa in behandlingstiden (10–60 minuter) och ändra på inställningarna manuellt.
Apparaten upptäcker om elektroderna inte är sitter fast ordentligt på kroppen. Då sjunker intensiteten av impulserna automatiskt till noll för att undvika plötsliga intensitetsförändringar om kretsen sluts igen.
– Apparaten erbjuder mild TENS-stimulering med 60 stegs reglering.
Knapparna låser sig automatiskt om de inte används i 30 sekunder. Detta förhindrar oavsiktliga förändringar i inställningarna under behandlingen.
– Apparaten är lätt att fästa på ett bälte eller på byxorna.
– Easy Start programminne
– Två kanaler – apparatens två kanaler och fyra elektroder möjliggör behandling av två olika områden samtidigt.

Dimensioner:
– 120 mm x 60 mm x 20 mm (utan bälteshållare)
– 75 g utan batterier

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
Perfect TENS smärtlindrare
bälteshållare
2 x elektrodkablar (L-CPT)
4 st. 50  x 50 mm självhäftande elektroder (E-CM5050)
2 x AA 1,5 V alkaliska batterier
svenskspråkig bruksanvisning
skyddspåse