Sommarkampanj 19.-25.7. Alla produkter -10%

KÖPVILLKOR
Här återfinns information om de köpvillkor som gäller hos Tenscare.se. Läs denna information noga innan du handlar. Om något är oklart ta gärna kontakt på info@tenscare.se. Genom att genomföra ett köp hos Tenscare.se accepterar du dessa villkor.

TILLÄMPLIGHET
Dessa köpvillkor är tillämpliga ifall Svensk eller annan tillämpad lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag gäller Köplagen.

ORDERBEKRÄFTELSE
En orderbekräftelse skickas direkt efter avslutat köp till angiven e-postadress. Det är viktigt att du anger en korrekt e-postadress för att få information om eventuell delleverans, förseningar etc.

BESTÄLLNING
Alla beställningar ska ske över internet. Tenscare.se tar huvudsakligen emot beställningar via vårt shoppingsystem på vår hemsida. Beställaren måste vara över 18 år. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Tenscare.se lider ekonomisk eller annan skada kan bli polisanmäld. För att skicka din beställning mot kortbetalning behöver Tenscare.se ditt personnummer. Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Tenscare.se garanterar att inga uppgifter om dig kommer att säljas eller föras vidare till tredje part förutom vad som är nödvändigt för att genomföra beställningen och skicka produkten till dig. Tenscare.se förbehåller sig rätten till kreditkontroll samt att godkänna eller avslå en beställning.

PRISER
Alla priser som anges på Tenscare.se sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avses betalning mot separat faktura, kortbetalning eller bankgiroinbetalning. Innan du bekräftar beställningen kommer den totala summan av beställningen att visas.

FRAKTKOSTNADER
Vi levererar beställningar värda över 400 sek avgiftsfritt inom Sverige. Beställningar under 400 sek debiterar vi enligt följande:
– PostNord MyPack Collect 49 sek

BETALNINGSSÄTT
Du har möjlighet att betala direkt via betalkort, bank, faktura och delbetalning. Vid direktbetalning med betalkort används Payson (www.payson.se) som hanterar transaktionen. Vid faktura och delbetalning används Svea (www.svea.com) som hanterar transaktionen. Genom din betalning accepterar du även eventuella separata villkor som Payson och Svea har för att genomföra transaktionen.

LEVERANSTIDER
Leverans sker normalt inom 2-5 arbetsdagar om produkten finns på lager. I de fall leveransen beräknas ta mer än utsatt indikering kontaktas du av Tenscare.se. Tenscare.se ansvarar inte för leveransförseningar från tredje part. Tenscare.se reserverar sig mot eventuell slutförsäljning av någon produkt.

LEVERANSER
Alla leveranser sker med Postnord och enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning. Det är på ditt ansvar att se till att den adress som uppgivits till Tenscare.se vid beställningstillfället är korrekt, och att du, efter det att Tenscare.se effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio dagar från avsändandet.

FÖRÄNDRING AV ORDER
Du äger fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för dig annat än prisskillnad på vara, förändra din order, dock med reservation för av dig beställd vara vilken ej lagerförs. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system ej kan ändras.

AVBESTÄLLNING
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för dig fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du är ifall Tenscare.se effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.

OUTLÖST PAKET
Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om 245 kr om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning nedan.

ÅNGERRÄTT OCH RETUR
Du har rätt att frånträda detta köp utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar varan i fysisk besittning. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Om varan inte är i väsentligen oförändrat skick kan vi komma att göra ett prisavdrag som motsvarar varans värdeminskning. För vissa produkter, såsom hygienartiklar, gäller även obruten plombering för att ångerrätten ska kunna nyttjas.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Mejla oss på info@tenscare.se

Vi behöver följande information av dig:
a) ordernummer (finns i din orderbekräftelse, på följesedeln eller fakturan)
b) ditt namn och kontaktuppgifter
c) antal och namn på de produkter som önskas returneras.

Du ska sedan återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda köpet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du står för returkostnad och har ansvaret för varan till dess den har kommit oss tillhanda. Returer får inte skickas som postförskott eller frisvar.

Returadress:
Nordic Medgroup
Mästaregatan 16a
20810 ÅBO
Finland

Återbetalning
Har du en obetald faktura för din order så är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum. Det gör du på svea.com. När vi har mottagit och kontrollerat den returnerade varan återbetalar vi snarast hela köpesumman inklusive eventuell fraktkostnad (ej returfrakten), dock senast inom 30 dagar. Om du har betalat med faktura, direktbetalning eller förskottsbetalning överför vi pengarna till ditt bankkonto. Om du har betalat med kort krediterar vi retursumman på ditt kort.

VID UPPTÄCKT FEL AV VARA/GARANTI
Om du upptäcker fel på varan så gäller garantisedeln som medföljer paketet. Om du har fått en defekt eller felexpedierad vara ber vi dig att omgående kontakta vår support. Beskriv felet så utförligt som möjligt. Om vi inte kan lösa problemet får du naturligtvis reklamera produkten för att få en ny. Reklamationer skall göras i enlighet med de instruktioner du får av oss. Du har på grunderna i garantisedeln, upp till två år (beroende på produkt) på dig att hävda en garantiåtgärd för en vara och då inom två månader efter att felet uppstått. Felet skall också vara av den karaktären att den inte uppkommit på grund av vårdslöshet eller felaktig användning (se bruksanvisning om skötselråd).

SUPPORT
För support eller användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara kan du kontakta Tenscare.se på info@tenscare.se via e-post.

INFORMATION
Tenscare.se förbehåller sig tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och Tenscare.se kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tenscare.se använder även uppgifter från kundregistret för utskick om våra produkter, nyheter och annan relevant information. Genom att genomföra ett köp och därmed acceptera köpvillkoren ger du sitt samtycke till denna användning. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice på info@tenscare.se.

FORCE MAJEURE
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att Tenscare.se ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Tenscare.se befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

COPYRIGHT
Allt innehåll på Tenscare.se webbplats, så som text, grafik, loggor, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, och annan mjukvara tillhör Tenscare.se eller dess leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Vår garanti

Alla komponenter i våra produkter är av hög kvalitet och vid leverans har varje apparat testats och kontrollerats grundligt av tillverkaren.

Garantitiden gäller från och med köpdag och för den kund som handlat från en auktoriserad distributör.

Garantin inkluderar inte skador som uppstått på grund av yttre påfrestningar eller ovarsam hantering. Inte heller för defekter som härrör från felaktig användning, rengöring eller förvaring.

Garantin upphör att gälla om hanteringen varit felaktig, om produkten öppnats eller om garantisigillet brutits.