Sommarkampanj 19.-25.7. Alla produkter -10%

Allmänt

Perfect TENS behandlar akut eller kronisk smärta och muskelsmärta tex. nack-, axel- och ryggvärk.
Perfect PFE Woman tränar kvinnors bäckenbottenmuskler samt behandlar urinläckage och avföringsinkontinens.
Perfect PFE Men tränar mäns bäckenbottenmuskler samt behandlar urinläckage, avföringsinkontinens och erektil dysfunktion.
Perfect MamaTENS lindrar graviditets- och förlossningssmärtor samt smärtor efter förlossningen.
Vår leverantör TensCare LTD är Europas ledande distributör av TENS-apparater. TensCare tillverkar högkvalitativ och noggrant testade apparater. TensCare-apparaternas prestanda har bevisats genom praktiskt användning i 25 år. TENS-apparaterna lämpar sig också för professionellt bruk inom vården.

Alla våra TENS-apparater har 2 års garanti och fri frakt. Vår kunniga kundservice betjänar på finska, svenska och engelska i alla frågor t.ex. angående apparatens funktion eller köp.

Anmärkningsvärt är att det finns märkbara skillnader i kvalitée och hållbarhet när det kommer till olika leverantörers elektroder. De självhäftande och återanvändbara elektroderna, som säljs i vår nätbutik, är kliniskt testade och av hög kvalitée.
Du kan läsa användarerfarenheter här om TENS-apparatens funktion och om vilka resultat våra kunder uppnått med apparaten.

Muskelvård i bäckenbotten

Träning av bäckenbotten kan stärka och aktivera musklerna och öka blodcirkulationen i området. En stark och funktionell bäckenbottenmuskulatur hjälper att stödja extra vikt som följer med graviditeten, underlättar förlossningen och den ökade blodcirkulationen hjälper i återhämtningen av området mellan vagina och anus efter förlossningen. Korrekt och regelbunden träning av bäckenbotten hjälper att förebygga ansträngningsinkontinens, urininkontinens och framfall av urinblåsan när man åldras. Dessutom ökar starka bäckenbottenmuskler njutningen som kvinnor upplever under sex och gör det lättare att få orgasm. Träning av bäckenbottenmusklerna för att bibehålla musklernas styrka minskar inkontinensproblemen väsentligt. Om du upplever det svårt att träna dina bäckenbottenmuskler självständigt, kan du använda en apparat för att stimulera bäckenbotten. Stimulatorn skickar små elektriska impulser genom huden för att aktivera bäckenbottenmusklerna och skapa kontraktioner. Behandlingen ger ofta resultat redan efter tre veckor.
Försök knipa och ”lyfta” musklerna runt både vagina och anus samtidigt, som om du skulle försöka hålla in både urin och gas. Ett snabbt sätt att identifiera bäckenbottenmusklerna är att plötsligt avbryta urinering. Detta ska du inte göra upprepat, eftersom det kan leda till urineringsbesvär. När du väl har hittat musklerna, ska du komma ihåg att slappna av dem och tömma din blåsa fullständigt. Om du fortfarande är osäker om du spänner de rätta musklerna, kan du lägga två fingrar eller tummen in i slidan. Om du använder rätt muskler, borde du känna ett lätt tryck i fingrarna.
Du kan använda Perfect PFE Woman -apparaten normalt för att stärka bäckenbotten muskler, då du har spiral. Tillverkaren rekommenderar trots detta att iaktta försiktighet om du har en kopparspiral. Om stimuleringen känns obehaglig ska du direkt avbryta behandlingen och kontakta din vårdpersonal. Det finns en liten risk att stimuleringen kan inriktas på livmoderväggen om spiralen inte är rätt placerad. Vi har inte fått till kännedom av kunder, att apparaten skulle förorsakat några problem.
Perfect PFE Woman passar för att behandla alla olika typer av urininkontinens, för att stärka bäckenbottenmuskler samt för att behandla bäckensmärta. Perfect PFE är utrustad med fem förinställda program.

För varje typ av inkontinens finns ett eget behandlingsprogram:
1. ansträngningsinkontinens (STRES)
2. trängningsinkontinens (URGE)
3. blandurininkontinens (MIXED)
Dessutom har apparaten
4. program för att förstärka musklerna (TONE) och
5. för behandling av kronisk smärta i bäckenet (PAIN)

Kegel Toner är avsedd för vuxna kvinnor som (endast) lider av ansträngningsinkontinens och för att stärka bäckenbottenmuskler. Prismässigt är Kegel Toner lite förmånligare än Perfect PFE.

Ansträngningsinkontinens innebär ofrivillig urinförlust vid hosta, skratt, nysningar eller träning (känt som stressbaserad urininkontinens). Om du läcker urin när du hostar, nyser, skrattar, anstränger dig eller vid plötsliga rörelser kallas detta för stressinkontinens. Kegel Toner rekommenderas inte om du enbart har symptom på frekvent urinering eller trängning (använder toaletten väldigt frekvent eller behöver rusa till toaletten) och inte har symtom på läckage vid hosta, skratt, nysning eller träning.

Kegel Toner är utrustad med två förinställda program:
1. ansträngningsinkontinens (TRAIN)
2. muskelstärkning (TONE)

Perfect PFE har flera program och är lite dyrare i pris jämfört med Kegel Toner. Om du lider av ansträngningsinkontinens eller endast vill stärka bäckenbottenmusklerna i förebyggande syfte kan du köpa en Kegel Toner. I annat fall rekommenderas Perfect PFE.
Liberty vaginalelektroden ska placeras så att dess slinga ligger i horisontalläge (metalldelarna pekar åt höger och vänster, dvs. mot dina lår). Om elektroden befinner sig i fel position kan det hända att du känner stimulering endast på ena sidan (denna känsla kan emellertid också bero på nervskador som orsakats i förlossningen). Elektroden är tillräckligt djup när dess kant ligger mellan blygdläpparna. Den sitter ganska naturligt på rätt ställe. Om elektroden inte ligger tillräckligt djupt, känner du sannolikt stimulans i fel ställe. Om du inte känner något, kan du eventuellt behöva en större elektrod.
Vulvodyni är ett rätt så vanligt besvär. Smärttillståndet i kvinnans yttre könsorgan orsakar värk, klåda och smärta vid samlag. Den mest allmänna orsaken till smärtsamma samlag bland 18-40 -åriga kvinnor är vulvodyni och till och med 15% av kvinnor har någon gång lidit av detta smärttillstånd.

Nästan alla vulvodynipatienter har överspända, dåligt funderande bäckenbottenmuskler. Fysioterapi för bäckenbotten lättar ofta symptomen för vulvodyni. I fysioterapi övar man att slappna av bäckenbottenmusklerna med hjälp av till exempel elbehandling eller en biofeedback-apparat.

Med Perfect PFE -apparat kan du behandla smärttillstånd beroende på vulvodyni läkemedelsfritt och effektivt hemma. Elbehandlingen slappnar av de spända bäckenbottenmusklerna och lindrar smärta.
Användning av URGE-programmet (träningsinkontinensprogrammet) får kroppen att frigöra endorfiner – naturens smärtmedel – och lindrar därför smärta kring bäckenet. URGE-programmet kan användas med både vaginal- och analelektrod.

I annat fall (om du inte behöver apparaten för att behandla inkontinens) kan du använda Perfect TENS -apparat (dvs inte bäckenbottentränaren) och placera självhäftande elektroder runt området med smärta. TENS-behandling har använts framgångsrikt till behandling av många olika bäckensmärtor, och våra apparater erbjuder ett flertal olika inställningar.

Smärtlindring

TENS är en förkortning för transkutan elektrisk nervstimulering, på engelska Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation.

TENS är en behandlingsmetod som smärtkliniker och fysioterapeuter använder överallt i världen. TENS lindrar smärta och kan till exempel minska behovet av smärtmedicin. Behandlingen går ut på att stimulera kroppens egna smärthämmande system.

SMÄRTRAPPORT
TENS-apparaten skickar svaga elektriska impulser genom huden till smärtans källa via elektroder som placeras nära smärtan. Impulserna stimulerar nerverna som förmedlar känslan av beröring och temperatur. Dessa nerver är kopplade till samma delar av ryggmärgen som de smärtförmedlande nerverna. En stark signal från de sensoriska nerverna frigör kemiska föreningar i ryggmärgen som förhindrar smärtsignalen från att passera genom ryggmärgen till hjärnan. Detta fenomen kallas för att smärtan passerar en”port”. TENS-apparaten lindrar smärta genom att stimulera porten. Effekten varar i 1–2 timmar. Du kan prova att avbryta behandlingen för en timme för att sedan fortsätta senare. TENS-behandlingen kan upprepas flera gånger per dag.

FRISÄTTNING AV ENDORFINER
När du ställer in TENS-apparaten på en låg frekvens börjar kroppen frisätta endorfiner, kroppens egna morfinliknande avslappnande och smärtlindrande ämne. I tillståndet som frisätter endorfin infaller den starkaste smärtlindringen efter 40 minuter och kan vara upp till fyra timmar efter behandlingen. Hos flesta människor lindras smärtan. Hos somliga kan smärtan försvinna helt under TENS-behandlingen, medan andra kräver långvarig och regelbunden användning för att känna av effekten.

ANVÄNDNING AV APPARATEN
Du kan använda TENS-behandlingar så mycket och ofta som du behöver. De kan till och med användas kontinuerligt, men elektroderna måste flyttas regelbundet (med minst 12 timmars mellanrum) för att huden ska kunna andas. Endorfinfrisättningen fungerar bäst när styrkan är tillräcklig för att stimulera små muskelkontraktioner. När muskelkontraktionerna har pågått i ca 20 minuter kan musklerna bli ömma. I detta fall ska behandlingen avbrytas. Det effektivaste sättet att frisätta endorfin är behandlingar på 20–40 minuter.
Du ska alltid diskutera med din läkare eller skötare innan du börjar använda våra TENS-apparater.

VARNINGAR OCH VIKTIG INFORMATION BIVERKNINGAR

Enligt aktuell kunskap ger TENS-behandling inga biverkningar och inte heller långvarig användning är skadligt. KOMPLIKATIONER Komplikationer är sällsynta, men möjliga. DU SKA INTE – fortsätta användningen om elektroderna ger en allergisk reaktion. Vid hudirritation ska du omedelbart sluta använda apparaten och kontakta din läkare eller annan professionell vårdpersonal. – fästa elektroderna på sårig eller irriterad hud – fästa elektroderna på hud med nedsatt känsel. Nedsatt känsel i huden gör att du inte kan bedöma impulsernas styrka, vilket kan leda till hudskador.

ALLMÄNNA VARNINGAR DU SKA INTE – hålla TENS-apparaten under vatten eller utsätta den för höga temperaturer – försöka öppna TENS-apparatens hölje. Inuti apparaten finns inga delar som användaren kan reparera. – använda laddbara batterier, eftersom spänningen i dem inte är tillräcklig – blanda nya och gamla batterier. Kom ihåg att återvinna batterierna på rätt sätt och använda bara sådana batterier som tillåts i bruksanvisningen. Avlägsna alltid TENS-apparatens batterier om du inte tänker använda den på en längre stund.

ANVÄND INTE TENS-behandlingar – om du har en pacemaker eller arytmi – om du har epilepsi – under graviditetens första 6 månader – när du kör bil eller använder maskiner – om du lider av en akut smittsam sjukdom eller feber – i närhet av EKG-apparater – för att maskera eller lindra odiagnostiserad smärta.
Du ska aldrig placera elektroderna – nära halshinnan (vid sidan om halsen) – på ögonen – på tinningarna – på magen, om du är gravid – nära huvudet på barn under 12 år – nära maligna tumörer

DU SKA INTE börja använda TENS-behandlingar innan en läkare har gett dig en smärtdiagnos.

Om någon av dessa varningar väcker frågor, kontakta din läkare.

Förlossning

Det korta svaret är NEJ.

Även om vanliga TENS-apparater och TENS-apparater avsedda för förlossning fungerar enligt samma principer, är konventionella TENS-apparater inte avsedda att användas under förlossning.

Apparaterna har vissa viktiga praktiska skillnader: BOOSTKNAPPEN Vid sammandragningar är det viktigt att modern kan kontrollera apparatens funktioner snabbt, och sedan återställa styrkan lika snabbt när sammandragningen tar slut. Till skillnad från vanliga TENS-apparater har TENS-apparaten som är avsedd för förlossningar en särskild boostknapp som ändrar inställningarna snabbt när det behövs.

FÖRINSTÄLLDA PROGRAM
Våra TENS-apparater som är avsedda för förlossning har skilda program för förlossningens olika skeden. På dem kan du byta program med en knapp. Vanliga TENS-apparater skulle kräva ändring av flera olika inställningar under förlossningen, vilket kan vara svårt med tanke på den stressade situationen.

REGLERING AV EFFEKTEN
I flesta TENS-apparater regleras effekten separat för varje kabel. I MamaTENS-apparaterna regleras effekten i båda elektroderna för enkelhetens skull med samma knapp.

STORA ELEKTRODER
Förlossningssmärtan är mycket utbredd. Effektiv smärtlindring kräver därför att elektroderna täcker ett stort område. Om du inte använder de större elektroderna som medföljer MamaTENS-apparaten, är smärtlindringen inte lika effektiv.

Kort sagt är MamaTENS-apparaterna mycket tryggare och enklare att använda under förlossning, eftersom de uttryckligen utvecklats för att svara mot gravida kvinnors behov och deras utmärkta smärtlindrande effekt under förlossning har bekräftats i kliniska test.
Trygg, läkemedelsfri metod för smärtlindring under förlossningenTrygg, läkemedelsfri metod för smärtlindring under förlossningen

TENS-apparaterna för förlossning anses vara en av de säkraste och mest effektiva moderna metoderna för att lindra smärta under förlossning. Barnmorskor rekommenderar användning av MamaTENS-apparater eftersom de är trygga att använda, erbjuder en naturlig och läkemedelsfri metod för smärtlindring och hjälper modern att hälla sig i rörelse under förlossningen. Detta i sin tur hjälper barnet att sjunka djupare i bäckenet och öppning av födelsekanalen.

Förlossning

Apparaternas funktion baserar sig på TENS-metoden (dvs. transkutan elektrisk nervstimulering, på engelska Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation). Behandlingen lindrar smärta genom att a) hjälpa kroppen att frisätta naturliga smärtstillande ämnen (dvs. endorfiner) och b) genom att blockera förmedlingen av smärtsignaler till hjärnan.

Till skillnad från andra TENS-apparater har MamaTENS förinställda program som är utvecklade speciellt för att lindra förlossningssmärta.

MamaTENS-apparaterna har också en boost-funktion som modern kan använda för att snabbt öka effekten vid sammandragningar. Fyra elektroder placeras på ryggen: två direkt under behån och två i nedre delen av ryggen. Elektroderna sänder små elektriska impulser längs med ryggraden i syfte att blockera förmedling av smärtsignaler under förlossningen.

MamaTENS och MamaTENS MyTime är ett viktigt tillägg i varje blivande mammas BB-väska: apparaten hjälper dig att kontrollera sammandragningarna och ha kontroll över förlossningen från början till slut.

Varför använda MamaTENS? – trygg för både mamman och barnet – läkemedelsfri – rekommenderas av barnmorskor och läkare – lättanvänd – TENS-behandling hjälper nio av tio kvinnor under förlossning – du har full kontroll över förlossningen – du kan använda apparaten från förlossningens början till slut; lindrar smärta på vägen till sjukhuset – hjälper mamman att hålla sig i rörelse – kan tryggt användas tillsammans med annan smärtlindring såsom lustgas eller petidin – lämpar sig också för smärtlindring efter förlossningen – kan användas för att lindra smärta efter episiotomi – lämpar sig också för lindring av allmän ryggvärk efter graviditeten

Idrott och rehabilitering

TensCare har utvecklat ett antal apparater för elstimulering som kan utnyttjas för muskelträning och i olika skeden av rehabilitering. EMS eller elstimulering av muskler (på engelska Electrical Muscle Stimulation) är en metod som proffs inom sjukvård och idrottare anser vara effektiv för rehabilitering av muskler. EMS-behandlingar kan användas för träna musklerna och förebygga skador. TENS- och IFT-inställningarna (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation och Interferential Therapy) kan användas för att lindra muskelvärk från skador eller ansträngande träning.
EMS-apparaten skapar kraftiga muskelkontraktioner genom elstimulering via elektroder som placeras på huden. Stimuleringen riktas mot vissa nerver som styr musklerna. Muskelkontraktionerna lär musklerna att reagera effektivare och förbättrar deras styrka.

Nytta för idrottare: – ökad muskelstyrka och prestationsförmåga
– möjliggör träning av specifika muskler eller muskelgrupper för att stärka dem och utveckla kroppen
– mångsidig nytta inom idrott
– vid uppvärmning, styrke-, hastighets- och konditionsträning och för återhämtning
– rehabilitering av idrottsskador
– förebygg muskelatrofi
– förbättra den lokala blodcirkulationen
Sport TENS 2 och EMS Perfect är utvecklade av TensCare och erbjuder ett brett utbud av EMS-, TENS- och massageprogram.

I TENS-behandling stimuleras nerverna som ligger under huden med mycket svaga elektriska impulser. Detta lindrar smärta på två sätt: det frisätter kroppens egna smärtlindrande ämnen (endorfiner) och blockerar förmedlingen av smärtsignaler i nervsystemet.

TENS-behandlingar kan antingen betydligt lindra smärtan eller till och med utesluta nästan all idrottsrelaterad värk.
Massageprogrammen avslappnar musklerna och främjar återhämtning. Avslappning av musklerna:
– minskar muskelspänning
– minskar muskeltrötthet
– påskyndar återhämtning efter hård belastning.

Tilläggsutrustning

Varning
Stäng av TENS-apparaten innan du tar loss elektroderna. Du ska inte dra i elektrodkablarna, eftersom kablarna kan gå sönder.

Förvaring
Elektrodernas gel är vattenbaserad och kan därför torka. När du inte använder elektroderna ska de förvaras fast i en plastflik i deras skyddspåse, i en sval plats och skyddat från solljus.

Torra elektroder
Om elektroden torkar, kan du spruta eller sprida lite vatten med fingerspetsen på elektroden. Vänta i ca 10 minuter för att elektroden ska få tillbaka sin självhäftande förmåga.

Våta elektroder
Om elektroden blir för fuktig och klibbig kan du lägga den i kylskåpet för några timmar, med den klibbiga sidan uppåt.

Elektrodernas livslängd
Elektrodernas livslängd varierar beroende på hudens kondition och renhet. Elektroderna borde klara av ca 30 behandlingar. När de inte längre fastnar på huden och vatten inte längre återställer elektrodernas självhäftande egenskaper, är det dags att byta dem.

Problem
Orsaken till att TENS-apparaten inte fungerar är ofta batterierna/batteriet eller kablarna.

Kontrollera
– att batterierna är nya och rätt installerade
– att alla kontakter sitter fast som de ska
– att det inte finns korrosion på kontaktytorna
– att båda ändorna av kabeln sitter fast
– att båda elektroderna är sitter fast på huden (sluten krets)

Om detta inte löser problemen, vänligen kontakta vår kundservice!