Sporadisk urininkontinens är ett vanligt fenomen som drabbar upp till ungefär hälften av kvinnorna någon gång i livet. Regelbunden urininkontinens ökar med åldern, men det finns flera olika orsaker till besväret. Urininkontinens kan orsakas av till exempel sjukdom, hård träning, graviditet eller av att bäckenbottenmusklerna försvagats på grund av förlossning. Urininkontinens är också vanligt hos män.

Om urininkontinens är återkommande eller kontinuerlig, är det viktigt att identifiera vilken typ av urininkontinens det är frågan om. Urininkontinens kan delas in i tre huvudtyper som är ansträngnings-, trängnings- och blandinkontinens.

 

Urininkontinens kvinnor Perfect PFE Woman tenscare

Urininkontinens kan upplevas som pinsam och som något som stör det normala livet. Man skall dock inte bli ensam med besväret eftersom inkontinens kan tryggt och läkemedelsfritt behandlas hemma.

 

De olika typerna av urininkontinens

ANSTRÄNGNINGSINKONTINENS

Vid ansträngningsinkontinens läcker urinen till exempel vid hosta, nysningar, skratt, löpning eller hoppning. Besväret beror ofta på en försvagning i bäckenbotten.

Orsaken för ansträngningsinkontinens kan vara till exempel livsstilen som rökning och övervikt, liksom hormonella orsaker, åldrande, graviditet eller muskelskada i bäckenbotten. Hård träning kan även orsaka symptom på ansträngningsinkontinens.

 

TRÄNGNINGSINKONTINENS

Trängningsinkontinens är ett tillstånd där urinblåsans muskulatur drar samman, även om det endast finns lite urin i urinblåsan. Detta uppfattas som ett tvångsmässigt behov att urinera, vilket också kan leda till tömning av urinblåsan. Trängningsinkontinens kallas också för överaktiv urinblåsa. En överaktiv urinblåsa kan associeras med återkommande urinvägsinfektioner, följdsjukdomar från dem eller tidigare gynekologiska eller urinvägsoperationer. Det kan också finnas en underliggande neurologisk sjukdom, såsom sjukdom eller skada i centrala nervsystemet, neuropati eller diabetes.

Trängningsinkontinens orsakas inte nödvändigtvis av sjukdom. Östrogenbrist under postmenopaus förvärrar till exempel urininkontinens. Det är också möjligt att urinblåsan blir van vid frekvent urinering och trängningsinkontinensen blir så kallat självlärd. Så många som 80 % av människorna har en okänd orsak till urininkontinens.

 

BLANDINKONTINENS

Blandinkontinens betyder en kombination av ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Urinen läcker därför både under ansträngning och tvångsmässigt.

 

Behandling av urininkontinens 

Urininkontinens kan upplevas som pinsam och som något som stör det normala livet. Men man skall absolut inte bli ensam med besväret eftersom inkontinens är helt möjlig att behandla tryggt och läkemedelsfritt.

Med träning av bäckenbottenmuskler och fysioterapi är det enkelt att behandla ansträngningsinkontinens, och det kan också underlätta andra typer av urinläckage. Andra behandlingar för urininkontinens är till exempel TENS-behandling, viktminskning och, i allvarligare fall, mediciner och operationer.

 

Fysioterapeuter för bäckenbotten använder TENS-apparater för att behandla olika typer av urininkontinens. TENS-apparaten aktiverar bäckenbottenmusklerna genom mild stimulering från en vaginalelektrod. Stimulering tränar bäckenbottenmusklerna och hjälper användaren att få kontroll över dessa muskler.

 

Med TENS-apparat är träning av bäckenbottenmuskler mycket effektivt och snabbt och användaren behöver inte själv spänna musklerna aktivt.

 

Perfect PFE passar för hemmabruk och med den kan alla olika typer av urininkontinens behandlas. Apparaten stärker bäckenbottenmuskler och behandlar bäckensmärta.

Kegel Toner passar för behandling av ansträngningsinkontinens och för att stärka bäckenbottenmuskler speciellt efter förlossning på naturlig väg.

Sure Pro passar för att behandla alla olika typer av urininkontinens, för att behandla bäckensmärta samt för att förbättra brist på känslighet i bäckenbotten.