Perfect PFE Woman

1,190.00 kr

Förstärkning av bäckenbottenmuskler och behandling av urin- och avföringsinkontinens för kvinnor.

Förpackningen innehåller elektrod och svenskspråkig bruksanvisning.

Beskrivning

För stimulering av bäckenbotten

Perfect PFE Woman för stimulering av bäckenbotten är ett tryggt, läkemedelsfritt och icke-kirurgiskt behandlingsalternativ. Med hjälp av den kan kvinnor bli av med skydd och återgå till en normal livsstil. Med hjälp av apparaten är bäckenbottenträning mycket effektivt och lätt!

Perfect PFE Woman är enkel att använda. De digitala knapparna och fyra kliniskt testade förinställda programmen ger en hållbar lösning på inkontinensproblem. Läs användarerfarenheter om apparatens funktioner och effektivitet här.

Apparaten medföljs av en Liberty Loop elektrod med en biofeedback-enhet som hjälper att utföra muskelträning i bäckenbotten. Den vaginala elektroden aktiverar musklerna genom mild stimulering. Detta tränar bäckenbottenmusklerna och hjälper dig att få kontroll över dessa muskler.

Nyttan med att använda Perfect PFE:
 kan också minska läckagets mängd – inte bara förhindra det 
– läkemedelsfri behandling utan biverkningar
– trygg och enkel att använda
– diskret, kan användas hemma när det passar dig bäst
– kan utesluta behovet av kirurgiska ingrepp
 kan öka njutning vid samlag genom att stärka bäckenbotten

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER
Perfect PFE apparat för stimulering av bäckenbotten
1 x elektrodkabel (L-CPT)
1 x Liberty Loop vaginal elektrod (X-VPL)
2 x 1,5 V alkaliska AA-batterier (B-AA)
svenskspråkig bruksanvisning
skyddspåse

Beställ även Vaginal elektrod i guld, Ifall du har nickelallergi.

För upprätthållande av fuktbalansen i slidan rekommenderar vi att använda Premeno® Duo -vagitorier tillsammans med Perfect PFE Woman under de första behandlingsveckorna.

Vi rekommenderar användning av Go Gel glidmedel tillsammans med Perfect PFE Woman.

Finns i lager, snabb leverans!

Mer information

OBS!

VARNINGAR OCH OBSERVATIONER

Om någon av dessa varningar väcker frågor, kontakta en vårdande yrkesskunnig inom hälsovården.

Använd inte TENS-apparaten

– om du har opererat in en pacemaker (eller har arytmi) eller någon annan elektronisk medicinsk apparat.
Simultan användning av denna apparat och andra medicinska apparater kan förorsaka funktionsstörningar. Stimulering nära en implanterad apparat kan påverka funktioner av vissa modeller. Stimulering av framsidan av halsen kan påverka hjärtrytmen. Mycket stark stimulering på bröstet kan förorsaka ett extra hjärtslag.
– om du har eller misstänks ha epilepsi eftersom stimuleringen kan sänka tröskeln för anfall
– under de första tre månaderna av graviditeten
Man känner inte till TENS möjliga effekter på fostrets utveckling
– på magen under den senare delen av graviditeten.
Avbryt genast användningen om du upplever oväntade sammandragningar
– när du kör, när du använder maskiner eller utför andra uppgifter som kräver god behärskning av dina rörelser.
Elektroder som lossnar, skadade kablar eller plötsliga förändringar i kontakten mellan elektroderna och användaren kan förorsaka plötsliga ofrivilliga rörelser.
– för att lindra eller täcka odiagnostiserad smärta.
Täckt smärta kan fördröja diagnosen av en fortskridande sjukdom.
– om du har eller misstänks ha en cancertumör på behandlingsområdet eller om du har odiagnostiserad smärta eller tidigare behandlad cancer.

VARNING:
– det går inte nödvändigtvis att använda TENS-apparaten när användaren är ansluten till medicinteknisk utrustning som använder elektroder som fästs på huden och är snarlika dem som används med denna apparat.
Då kan användning av apparaten förvränga signalerna som ska följas.
– starka elektromagnetiska fält (elektrisk kirurgiutrustning, mikrovågsugnar, mobilapparater) kan störa denna apparats funktion.
Om det uppstår avvikelser i TENS-apparatens funktion ska den flyttas bort från sådan utrustning.
– iaktta försiktighet efter en operation.
Stimuleringen kan störa läkningsprocessen.

Placera inte elektroderna
– på sprucken hud
Elektroderna kan då orsaka en inflammationsrisk.
– på hudområden som saknar normal känsel
Om huden är domnad kan för starka impulser användas för stimulering vilket kan orsaka en inflammationsreaktion på huden.
• på halsen
Detta kan orsaka en sammandragning av luftvägarna och därmed andningssvårigheter. En plötslig sänkning av blodtrycket (vasovagal reaktion) är också möjlig.
• vid ögonen
Detta kan orsaka skador på synen eller huvudvärk.
• på pannan
Påverkan av förlamningar eller anfall på patienter känns inte till. Balanssinnet kan påverkas. Man känner inte till effekterna av att stimulera hjärnan.
– i närheten av cancertumörer
Man ska undvika stimulering igenom en misstänkt eller diagnostiserad cancertumör eftersom det möjligtvis kan främja tillväxten och spridningen av cancerceller.

Fortsätt inte användningen
– om elektroderna orsakar en allergisk reaktion.
Om du upptäcker hudirritation ska du sluta använda TENS-apparaten – elektrodtypen du använder kanske inte passar just dig. Det finns elektroder avsedda för känslig hy (se E- 696-SS). Elektroderna som levereras med apparaten innehåller inte någon mätbar mängd latex.

Du skall heller inte:
– doppa apparaten i vatten och utsätta den för hetta eller fukt eftersom den då kan sluta fungera
– försöka öppna TENS-apparatens fodral eller utföra ändringar på den.
Detta kan påverka apparatens säkerhet och ogiltigförklarar garantin.
– blanda nya och gamla eller olika typer av batterier
– använda andra kablar, elektroder eller tilläggsutrustning, än de som rekommenderas av tillverkaren.
De kan fungera annorlunda än den officiella tilläggsutrustningen och användningen av dem ogiltigförklarar garantin