Perfect TENS

629.00 kr

Effektiv smärtlindling till exempel för nack-, axel-, rygg- och knävärk samt massage av muskler.

Läs mera!

Förpackningen innehåller elektroderna och svenskspråkig bruksanvisning.

Beskrivning

Perfect TENS
Läkemedelsfri smärtlindring för muskel- och ledvärk

Perfect TENS kan användas för att lindra t.ex. nack-, axel- och ryggvärk och behandla spänd nacke. Dessutom lämpar sig apparaten för att lindra smärta orsakad av ledförslitning, ledgångsreumatism, osteoporos, menstruation eller spondylit.

Perfect TENS-apparatens funktion baserar sig på TENS-metoden. Behandlingen lindrar smärta genom att frisätta endorfiner, kroppens naturliga smärtstillande ämne, och genom att blockera överföringen av smärtsignaler till hjärnan.

Apparaten har en lätt och kompakt design och den är enkel att använda. Du kan använda åtta förinställda program eller ställa in den manuellt. Trygg och effektiv smärtlindring genom att trycka på en knapp!

De självhäftande elektroderna sänder små elektriska impulser genom huden och stimulerar de omgivande nerverna för effektiv smärtlindring utan läkemedel – i det egna hemmet.

Garantitiden för Perfect TENS-apparaten är två år.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:
Perfect TENS smärtlindrare
bälteshållare
2 x elektrodkablar (L-CPT)
4 st. 50  x 50 mm självhäftande elektroder (E-CM5050)
2 x AA 1,5 V alkaliska batterier
svenskspråkig bruksanvisning
skyddspåse

Dimensioner:
–  120 mm x 60 mm x 20 mm (utan bälteshållare)
–  75 g utan batterier

Apparatens livslängd:
– Apparaten används ofta i mer än fem år, men garantin är två år. – Tillbehör (kablar, elektroder och batterier) omfattas inte av garantin.
– Tillverkaren rekommenderar att elektroder används för högst 35 behandlingar.
– Ett par AA-batterier ger ca 48 timmar kontinuerlig drift.

Finns i lager, snabb leverans!

Mer information

OBS!

VARNINGAR OCH OBSERVATIONER

Om någon av dessa varningar väcker frågor, kontakta en vårdande yrkesskunnig inom hälsovården.

Använd inte TENS-apparaten

– om du har opererat in en pacemaker (eller har arytmi) eller någon annan elektronisk medicinsk apparat.
Simultan användning av denna apparat och andra medicinska apparater kan förorsaka funktionsstörningar. Stimulering nära en implanterad apparat kan påverka funktioner av vissa modeller. Stimulering av framsidan av halsen kan påverka hjärtrytmen. Mycket stark stimulering på bröstet kan förorsaka ett extra hjärtslag.
– om du har eller misstänks ha epilepsi eftersom stimuleringen kan sänka tröskeln för anfall
– under de första tre månaderna av graviditeten
Man känner inte till TENS möjliga effekter på fostrets utveckling
– på magen under den senare delen av graviditeten.
Avbryt genast användningen om du upplever oväntade sammandragningar
– när du kör, när du använder maskiner eller utför andra uppgifter som kräver god behärskning av dina rörelser.
Elektroder som lossnar, skadade kablar eller plötsliga förändringar i kontakten mellan elektroderna och användaren kan förorsaka plötsliga ofrivilliga rörelser.
– för att lindra eller täcka odiagnostiserad smärta.
Täckt smärta kan fördröja diagnosen av en fortskridande sjukdom.
– om du har eller misstänks ha en cancertumör på behandlingsområdet eller om du har odiagnostiserad smärta eller tidigare behandlad cancer.

VARNING:
– det går inte nödvändigtvis att använda TENS-apparaten när användaren är ansluten till medicinteknisk utrustning som använder elektroder som fästs på huden och är snarlika dem som används med denna apparat.
Då kan användning av apparaten förvränga signalerna som ska följas.
– starka elektromagnetiska fält (elektrisk kirurgiutrustning, mikrovågsugnar, mobilapparater) kan störa denna apparats funktion.
Om det uppstår avvikelser i TENS-apparatens funktion ska den flyttas bort från sådan utrustning.
– iaktta försiktighet efter en operation.
Stimuleringen kan störa läkningsprocessen.

Placera inte elektroderna
– på sprucken hud
Elektroderna kan då orsaka en inflammationsrisk.
– på hudområden som saknar normal känsel
Om huden är domnad kan för starka impulser användas för stimulering vilket kan orsaka en inflammationsreaktion på huden.
• på halsen
Detta kan orsaka en sammandragning av luftvägarna och därmed andningssvårigheter. En plötslig sänkning av blodtrycket (vasovagal reaktion) är också möjlig.
• vid ögonen
Detta kan orsaka skador på synen eller huvudvärk.
• på pannan
Påverkan av förlamningar eller anfall på patienter känns inte till. Balanssinnet kan påverkas. Man känner inte till effekterna av att stimulera hjärnan.
– i närheten av cancertumörer
Man ska undvika stimulering igenom en misstänkt eller diagnostiserad cancertumör eftersom det möjligtvis kan främja tillväxten och spridningen av cancerceller.

Fortsätt inte användningen
– om elektroderna orsakar en allergisk reaktion.
Om du upptäcker hudirritation ska du sluta använda TENS-apparaten – elektrodtypen du använder kanske inte passar just dig. Det finns elektroder avsedda för känslig hy (se E- 696-SS). Elektroderna som levereras med apparaten innehåller inte någon mätbar mängd latex.

Du skall heller inte:
– doppa apparaten i vatten och utsätta den för hetta eller fukt eftersom den då kan sluta fungera
– försöka öppna TENS-apparatens fodral eller utföra ändringar på den.
Detta kan påverka apparatens säkerhet och ogiltigförklarar garantin.
– blanda nya och gamla eller olika typer av batterier
– använda andra kablar, elektroder eller tilläggsutrustning, än de som rekommenderas av tillverkaren.
De kan fungera annorlunda än den officiella tilläggsutrustningen och användningen av dem ogiltigförklarar garantin