Perfect MamaTENS
Effektiv och läkemedelsfri smärtlindring under graviditet och förlossning

TENS-apparaterna för förlossning anses vara en av de säkraste och mest effektiva moderna metoderna för att lindra smärta under förlossning. Barnmorskor rekommenderar användning av Perfect MamaTENS-apparater eftersom de är trygga att använda, erbjuder en naturlig och läkemedelsfri metod för smärtlindring och hjälper modern att hålla sig i rörelse under förlossningen. Detta i sin tur hjälper barnet att sjunka djupare i bäckenet sig och öppning av födelsekanalen.

Perfect MamaTENS -apparaten passar även för att lindra ryggvärk under de sista tre graviditetsveckorna och dessutom till exempel för smärtlindring efter kejsarsnitt eller för att lindra smärta på grund av sprickor i mellangården.

Perfect MamaTENS har designats med tanke på bärbarhet och enkel användning, och den erbjuder ett bra alternativ till många starkare smärtlindringsmetoder.

APPARATENS BESKRIVNING

Perfect MamaTENS-apparatens funktion baserar sig på TENS-metoden (dvs. transkutan elektrisk nervstimulering, på engelska Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation). Behandlingen lindrar smärta genom att hjälpa kroppen att frisätta naturliga smärtstillande ämnen (dvs. endorfiner) och blockera överföringen av smärtsignaler till hjärnan.

VIKTIGASTE EGENSKAPER

lättanvänd; modern kan själv kontrollera smärtlindringen
läkemedelsfritt alternativ; tryggt för både modern och barnet
stora elektroder skapar en stor kontaktyta för nerverna
tre förinställda program avsedda att lindra smärta i alla skeden av förlossningen
inbyggd boostknapp för att öka smärtlindringen under sammandragningarna
60 stegs intensitetskontroll för noggrann reglering av muskelstimuleringen
en säkerhetsfunktion som justerar styrkan till noll vid detektion av öppen krets
Active Power Ramp funktion för reglering av stimuleringen
skärm med bakgrundsbelysning

VARNINGAR 

Använd inte TENS-apparaten
 om du har en pacemaker eller arytmi
om du har epilepsi: rådfråga din läkare innan du använder MamaTENS
under graviditetens första trimester, TENS potentiella effekter på fosterutveckling är inte kända
på magen mot slutet av graviditeten: sluta genast använda apparaten om du får oväntade sammandragningar
när du kör bil, använder maskiner eller utför andra uppgifter som kräver god rörelsekontroll
för att maskera eller lindra odiagnostiserad smärta
– under de 3 första månaderna av graviditeten

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Perfect MamaTENS apparat
batterier
halsband
bälteshållare
specialtillverkade elektroder för att användas med Perfect MamaTENS
skyddspåse
svenskspråkig bruksanvisning

Om du har frågor, vänligen kontakta din läkare, barnmorska eller fysioterapeut inom obstetrik.

Varför köpa MamaTENS -apparaten och inte endast hyra TENS-apparaten för förlossningen?

✅ Nytt förmånligt pris!
✅ Snabb och fri frakt!
✅ Apparaten kan användas redan under graviditeten t.ex. för att lindra ryggsmärtor
✅ Du behöver inte ordna med återlämning av apparat
✅ Om du inte planerar flera barn har apparaten ett bra återförsäljningsvärde
✅ Du kan bekanta dig med apparaten i lugn och ro innan förlossningen
✅ Du får garanterat en ny och fungerande apparat till ditt livs stora händelse